Postępowanie

Postępowanie w przypadku, gdy zgon nastąpił w domu.

Należy przygotować następujące dokumenty:

  • karta statystyczna
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • akt zgonu
  • Legitymacja Emeryta/Rencisty osoby zmarłej (w przypadku jej braku – ostatni odcinek wypłaty świadczeń)
  • dowód osobisty osoby podpisującej dokumenty.

Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać jest wezwanie lekarza (nr tel. – 112 lub 999) w celu stwierdzenia zgonu. Lekarz zobowiązany jest do wystawienia karty informacyjnej tudzież karty statystycznej (karta zgonu). Po zakończeniu wszelkich czynności sanitariuszy należy skontaktować się z zakładem Usług Pogrzebowym Calvaria w celu przewozu zmarłego.

W przypadku wystawienia przez lekarza karty informacyjnej należy udać się do lekarza rodzinnego w celu wystawienia karty statystycznej (karty zgonu). Gdy posiadamy kartę statystyczną (kartę zgonu) udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości gdzie nastąpił zgon w celu uzyskania aktu zgonu. Po wykonaniu tych czynności udajemy się do zakładu Usług Pogrzebowego Calvaria gdzie ustalicie Państwo wszelkie szczegóły ceremonii pogrzebowej.

 

Postępowanie w przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu.

Należy przygotować następujące dokumenty:

  • karta statystyczna
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • akt zgonu
  • Legitymacja Emeryta/Rencisty osoby zmarłej (w przypadku jej braku – ostatni odcinek wypłaty świadczeń)
  • dowód osobisty osoby podpisującej dokumenty

Udajemy się na oddział na którym nastąpił zgon w celu uzyskania karty statystycznej (karty zgonu). W wypadku, gdy przeprowadzana jest sekcja zwłok należy udać się do placówki patomorfologii po zakończeniu działań lekarskich. Gdy posiadamy już kartę statystyczną (kartę zgonu) udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości gdzie nastąpił zgon w celu uzyskania Aktu. Po wykonaniu tych czynności udajemy się do zakładu usług pogrzebowych Calvaria, gdzie uzgodnimy z Państwem wszelkie szczegóły ceremonii pogrzebowej.